เรื่อง :: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
 
     
 
 
 
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nrct.go.th/tre2016/
 

    วันที่: 27 กรกฎาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102