เรื่อง :: ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 7 สิงหาคม 2559
 
 

ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 7 สิงหาคม 2559
และชดเชยวันที่ 22 ตุลาคม 2559


 
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nrct.go.th/
   
 
     

    วันที่: 5 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102