เรื่อง :: BaoYoungBlood Season 3 รับสมัคร Audition วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559
 
 

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต เนื่องด้วยมูลนิธิคาราบาว และบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ได้ร่วมกับทางช่อง เวิร์คพอยท์ จัดการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงของวงคาราบาว พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดนตรี และร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” กับวงคาราบาว ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญ

 
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.carabao.co.th/
   
 
     

    วันที่: 5 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102