เรื่อง :: ขอเชิญเข้าชมงาน Food & Hotel Thailand (FHT) 2016
 
         ขอเชิญเข้าชมงาน Food & Hotel Thailand (FHT) 2016 งาน Food & Hotel Thailand (FHT) 2016 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำหรับโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยงและการบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นพร้อมกับงาน Hospitality & Retail Technology Asia 2016,Coffee & Tea Culture 2016 และ Wine & Spirits Thailand 2016 ซึ้งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมในกลุ่มอุตสากรรมเดียวกัน คณะนักศึกษาที่จะเข้าชมงานกรุณาติดต่อล่วงหน้าและอนุญาติเฉพาะนักศึกษาที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา โดยแบบนักศึกษาสามารถเข้าชมงานในส่วนของห้องแสดงสินค้าได้เฉพาะวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เท่านั่น
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-615-1255 ต่อ 119
 
 
   
   
 

    วันที่: 10 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102