เรื่อง :: สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559
 
          สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 71 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 12 หลักสูตร) ท่านผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www2.icess.tu.ac.th/newsDetail.php?id=11


 
 
   
   
 

    วันที่: 15 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102