เรื่อง :: ไปรษณีย์ไทยขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ช่างภาพ และผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท
 
         ไปรษณีย์ไทยขอเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ช่างภาพ และผู้สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” เพื่อชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมจัดพิมพ์ผลงานชนะเลิศลงบนตราไปรษณียากรชุดแม่น้ำเจ้าพระยาดวงแรกของไทย ซึ่งกำหนดออกในปี 2560และนับเป็นครั้งแรกแห่งวงการแสตมป์ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านเลนส์กล้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.thailandpost.com 
 
   
   
 

    วันที่: 15 สิงหาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102