เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3
 
         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 3 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 (จนกว่าจะเต็ม)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย


 เอกสารแนบ
    วันที่: 31 ตุลาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102