เรื่อง :: เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นหนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017"
 
          เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันหุ่นหนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2017"
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 ธันวาคม 2559

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102