เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
        ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ-มหาวิทยาลัยขอนแก่น goo.gl.muNI4a
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 มกราคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102