เรื่อง :: รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเปิดให้ทุนเรียนปริญญาโท-เอก
 
 

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนการเปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาตรีจะประกาศให้ทราบต่อไป

สำหรับการสมัครรับทุนรัฐบาลตุรกีดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องศึกษารายละเอียดคำแนะนำอย่างรอบคอบ

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาทิเช่น ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทจะต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2530 และระดับปริญญาเอกจะต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2525 เท่านั้น

ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นชาวตุรกีหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาเดียวกันกับทุนที่จะขอรับ เป็นต้น

เมื่อกรอกข้อมูลลงระบบรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกผู้รับทุนจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถระบุมหาวิทยาลัยที่จะขอรับทุนดังกล่าวได้เอง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr
โทรศัพท์หมายเลข 0 850 455 0 982 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@turkiyeburslari.org

 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 31 มกราคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102