เรื่อง :: ขอเชิญตักบาตรพระสงฆ์ 26 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  ขอเชิญตักบาตรพระสงฆ์ 26 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.30 น. ณ.บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 เอกสารแนบ
    วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102