เรื่อง :: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
 
 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมัครเข้ารับการประเมินเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2560
http://www.scisoc.or.th
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 มีนาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102