เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices"
  ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "Global mindsets for Thailand 4.0: The minds and the practices"


 เอกสารแนบ
    วันที่: 27 มีนาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102