เรื่อง :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุกการศึกษา คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง ปีการศึกษา 2560
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุกการศึกษา คุณสมศักดิ์ กุญชรยาคง ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาผู้ได้รับทุนแต่งการด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รายงานตัวและเข้ารับทุนการศึกษา ในวัน พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    วันที่: 5 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102