เรื่อง :: บริษัทเอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงาน
 

บริษัทเอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงานขายหลายตำแหน่ง
คุณสมบัติ
เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
เพศชายต้องผ่านการเกฑ์ทหาร
วุฒิการศึกษา
-จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เงินเดือน 15,000-22,000 บาท
-มีความขยัน อดทน
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
-สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น,ค่าพาหนะและประกันสังคม

สามารถติดต่อสมัคร และนัดสัมภาษณ์ ได้ที่บริษัท เอกเสคคิวทีฟ เทรดดิ่ง จำกัด

 
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102