เรื่อง :: สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560 สาขาวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากร ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.mut.ac.th
       
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102