เรื่อง :: ขอเชิญสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Research Scholarship Program (JRS), Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปี 2561
 
        มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดให้ทุนเพื่อทำการวิจัจและการสอนระยะสั้น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่่ 19 ตุลาคม 2560 กรอกใบสมัครได้ที่ application.fulbrightthai.org ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org ติดต่อ คุณธลิสา ที่ 02-285-5081-2 ต่อ 107
       
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 13 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102