เรื่อง :: บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด รับสมัครพนักงาน QC &
 
           เนื่องด้วยทางบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร (นม) มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท
เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสถาบันรวมถึงผู้ที่มีความสนใจ ที่กำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 28 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102