เรื่อง :: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย 3 โครงการประจำปี 2561
 
           มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดให้ผู้สนใจสมัครเพื่อสอบชิงทุน การวิจัย 3 โครงการประจำปี 2561
โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://application.fulbrightthai.org/ จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น
สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จากที่เว็บไซต์ :www.mua.go.th (เว็บไชต์เก่า)
หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 29 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102