เรื่อง :: มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนจิตอาสามูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2560
 
           มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนจิตอาสามูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2560 จำนวน 40 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    1.1 หลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
    1.2 หลักสูตร 5 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
2. ผลงานเรียนเฉลี่ยที่ผ่านมาเกิน 2.00
3. ถ้ามีหลักฐานเคยทำกิจกรรมจิตอาสามาก่อนจะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ

สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2560
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 4 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102