เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017”
 
           วิทยาลัยดุสิตธานี ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017” ภายใต้หัวข้อ “Gracious Hospitality and Tourism towards 2030” ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ทั้งนี้สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dusitconference.com/
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102