เลือกหน้า >> [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109]
โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนอู่ทองระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557...
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาออกบริการวิชาการให้กับโรงเรียนรุจิรพัฒน์...
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาการการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557...
กิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันกีฬา SCIENCE CLUB และ SCIENCE NIGHT57 วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557...
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 12-28 สิงหาคม 2557 เชียงใหม่...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102