เรื่อง :: งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553

 

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553
ทุกห้วงหฤทัย มอบไว้ด้วยรัก
เรือโชคดี จากราชบุรี สู่อัมพวา
วันที่ 22 กันยายน 2553

 

>>> คลิกเพื่อชม <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 กันยายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102