เรื่อง :: คลินิคเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุม "รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553" ณ วังรีสอท จังหวัดนครนายก

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้เข้าร่วมการประชุม "รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553"
ณ วังรีสอท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 21 -25 กันยายน 2553
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>> คลิปเพื่อชม <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
27 กันยายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102