เรื่อง :: ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 6

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 6 
ภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ
หาชมได้ยาก  และไม่มีฉายโดยทั่วๆ ไป
ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553  ณ  อาคารสำนักวิทยบริการ  ชั้น 6

>>> คลิกเพื่อชม <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102