เรื่อง :: พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับโครงการหมูบ้านซอนต้าพัฒนา

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับโครงการหมูบ้านซอนต้าพัฒนา

>>> คลิกเพื่อชม <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102