เรื่อง :: ชาวหมู่บ้านจอมบึงรวมใจ สร้างมหาวิทยาลัยในเมือง

งานชาวหมู่บ้านจอมบึงรวมใจ สร้างมหาวิทยาลัยในเมือง

 

 

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 ธันวาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102