เรื่อง :: สนุกเวอร์..!! การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 29 ธันวาคอม 2553>>> คลิกเพื่อชม <<<

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 ธันวาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102