เรื่อง :: "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44 วันที่ 12-14 กันยายน 2556


"ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 44
วันที่ 12-14 กันยายน 2556
ประจำปีการศึกษา 2556
ณ สนามกีฬาภายในหอพักหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 กันยายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102