เรื่อง :: ประมวลภาพ “อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษางานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำผลงานทางวิชาการ”

 

“อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษางานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำผลงานทางวิชาการ”

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
24 ธันวาคม 2552

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102