เรื่อง :: ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสัมพันธ์ 25 ธันวาคม 2556


ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสัมพันธ์ 56
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ชิงชนะเลิศ 25 ธันวาคม 2556
ณ โรงยิมเนเซี่ยม


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
27 ธันวาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102