เรื่อง :: ประมวลภาพอบรมณ์เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ

ประมวลภาพอบรมณ์เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ

โดย
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามรายละเอียดดังนี้

http://science.mcru.ac.th/seminar/detail.php?newsid=341

คลิกเพื่อชม

ศุกร์ 17 ธันวาคม 2552  คุ้กกี้เพื่อสุขภาพ

เสาร์ 18 ธันวาคม 2552  เค้กเพื่อสุขภาพ

อาทิตย์ 19 ธันวาคม 2552  ซาลาเปาเจ ซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

ศุกร์ 29 มกราคม 2553  ขนมปังไส้ต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ
เสาร์ 30 มกราคม 2553  พายชั้น พายร่วน เพื่อสุขภาพ
อาทิตย์ 31 มกราคม 2553  แซนวิชเพื่อสุขภาพ


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 ธันวาคม 2552

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102