เรื่อง :: ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553

 

ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2553


                คลิกเพื่อชม 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 มกราคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102