เรื่อง :: ประมวลภาพโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร 13 มกราคม 2553 ครั้งที่ 3

 

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร 13  มกราคม  2553 ครั้งที่ 3
หัวข้อ  "การวิเคราะห์เคมี  และสกัดน้ำมันหอมระเหย"

http://science.mcru.ac.th/activities/13012553/

ไฟล์รูปสำหรับดาวโหลด 
 >> คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์ <<   697 MB

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ครั้งที่ 2
หัวข้อ "การทำโครงงานทางอิเล็กทรอนิกส์"

http://science.mcru.ac.th/newsactivities/detail.php?hotnewsid=26

ไฟล์รูปสำหรับดาวโหลด
 >> คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์ << 662 MB

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่  16  ธันวาคม  2552 ครั้งที่ 1
หัวข้อ  "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  และสกัด  DNA"

http://science.mcru.ac.th/newsactivities/detail.php?hotnewsid=23

ไฟล์รูปสำหรับดาวโหลด 
 >> คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์ <<   990 MBไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 มกราคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102