เรื่อง :: ประมวลภาพประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus group ) งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

ประชุมสนทนากลุ่ม  ( Focus group ) งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ณ เล็คฮิลล์  รีสอร์ท
ต.รางบัว  อ.รางบัว  จ.ราชบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชหมู่บ้านจอมบึง


>> คลิกเพื่อชมภาพ << 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 กุมภาพันธ์ 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102