เรื่อง :: ทีมรายการและผู้ประกาศ “เป็นข่าวเช้านี้” สัญจรชมโครงการครูพันธุ์บึงทีมรายการและผู้ประกาศ “เป็นข่าวเช้านี้” สัญจรชมโครงการครูพันธุ์บึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 ตุลาคม 2557

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102