เรื่อง :: พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

     
 

 

 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
13 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102