เรื่อง :: กีฬาสัมพันธ์ภายใน "Science Games"

     
 

 

 
  กีฬาสัมพันธ์ภายใน "Science Games"
ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2558
ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 สิงหาคม 2558

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102