เรื่อง :: ประมวลภาพประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดอกไม้และประดิษฐ์ วันที่ 18-19 มีนาคม 2553

 

ประมวลภาพประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดอกไม้และประดิษฐ์ วันที่ 18-19 มีนาคม 2553


>> คลิกเพื่อชม <<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
20 มีนาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102