เรื่อง :: งานกีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2559

     
 

 

 
 
พิธิปิดงานกีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 “ราชพฤกษ์เกมส์”
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102