เรื่อง :: ประมวลภาพ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” วันที่ 22-23 มีนาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

 

“ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” วันที่ 22-23 มีนาคม  2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

 

>> คลิกเพื่อชม <<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 มีนาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102