เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบด้วย AutoCAD สำหรับครูพันธุ์บึง

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบด้วย AutoCAD สำหรับครูพันธุ์บึง
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559
และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 8.00 น. – 16.30 น รุ่น 2 และ 3
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
9 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102