เรื่อง :: บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

     
 

 

 
  บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559  
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102