เรื่อง :: UpDATE ประมวลภาพโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี

 

>> วันที่ 22 มีนาคม 2553 << 

>> วันที่ 23 มีนาคม 2553 << 

>> วันที่ 24 มีนาคม 2553 << 

>> วันที่ 25 มีนาคม 2553 << 

>> วันที่ 26 มีนาคม 2553 << 

>>   เก็บตก   <<   :

 

                              อยากได้ภาพไหนติดต่อหลังไมค์  star_joke20@hotmail.com


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 มีนาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102