เรื่อง :: อบรม Autodesk Revit Structure 2016

     
 

 

 
  ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม Autodesk Revit Structure 2016 แก่บุคคลทั่วไป
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนและคืนกำไรแก่สังคม ซึ่งทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ได้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกปีที่ผ่านมา
รายละเอียดของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร
ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure2016 (Synergysoft : Autodesk Revit Structure 2016 @Ratchaburi) มีดังนี้
วันที่ 15 - 18 มี.ค. 2559
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 มีนาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102