เรื่อง :: โครงการสัมมนา หัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล

     
 

 

 
  โครงการสัมมนา หัวข้อ "Young Love รักเป็นปลอดภัย" โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นวิทยากร
เพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษา
และลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์
โดยมุ่งหวังให