เรื่อง :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเข้าศึกษาดูงานโครงการครูพันธุ์บึง

     
 

 

 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมดุสิตา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102