เรื่อง :: พันธุ์บึงรุ่น 1 เข้าพบอธิการเพื่อรับมอบเกียรติบัตร

     
 

 

 
  ครูพันธุ์บึงรุ่น 1 สำเร็จการศึกษา
เข้าพบอธิการเพื่อรับมอบเกียรติบัตร
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 เมษายน 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102