เรื่อง :: ประมวลภาพทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพทำบุญเลี้ยงพระอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

>>. . . คลิกเพื่อชม . . .<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 เมษายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102