เรื่อง :: โครงการอบรมผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

     
 

 

 
  โครงการอบรมผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
วันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2559
ณ เดอะรีสอร์ดสวนผึ้ง (The Resort at Suanphueng)
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 
     
     
     


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
25 กรกฎาคม 2559

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102